De coronacrisis is vooral een sociaal drama

(Sociaal) De Nederlandse samenleving is veerkrachtig en solidair. Dat concluderen het Sociaal Cultureel Planbureau, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact van het Coronavirus in hun rapporten over de impact van de coronacrisis. Tegelijkertijd blijkt dat er diverse kwetsbare groepen zijn die niet nóg meer tegenslag aankunnen. Vandaar het dringende advies om niet te bezuinigen op het sociale domein, maar juist te investeren in een duurzaam veerkrachtige samenleving.