Merendeel medewerkers met niet-kantoorbaan in privé-tijd door manager benaderd

Negen op de tien (89,8%) mensen met een niet-kantoorbaan* zegt dat zijn werkgever of manager weleens contact opneemt buiten werktijden. Dit doen ze bijvoorbeeld om te vragen om in te vallen of bij te springen op de werkvloer. Het merendeel (73,1%) van de werknemers geeft aan per sms, WhatsApp of een belletje benaderd te worden. Voor ruim een derde (35,6%) is dit via e-mail. Dit blijkt uit onderzoek van Quinyx, leider in Workforce Management (WFM) oplossingen, onder bijna 1.200 Nederlanders met een niet-kantoorbaan.

Ook als het aankomt op het ruilen of veranderen van diensten, is een groot deel van de medewerkers afhankelijk van privé devices om contact te leggen met hun werkgever. Vier op de tien (40,8%) krijgen hiervoor geen tool of mobiele app door hun werkgever aangereikt. Zij moeten in plaats daarvan hun manager een bericht sturen of opbellen (50,2%). Vooral bij mensen werkzaam in de groothandel (61,5%), horeca (59,4%) en productie (56,5%) is dit vaak het geval. Een kwart (25,3%) van de mensen met een niet-kantoorbaan neemt rechtstreeks contact op met een collega als een dienst geruild moet worden.

Maarten de Boo, Head of Workforce Optimization bij Quinyx: “Als werkgever is het zaak om de werk-privébalans van medewerkers te waarborgen. Werknemers buiten werktijd contacten heeft grote impact op de kwaliteit van de persoonlijke tijd van medewerkers en kan bovendien leiden tot compliance-kwesties. Het is daarom zorgwekkend dat nog zo veel communicatie tussen werkgever en werknemer plaatsvindt buiten werktijden, via persoonlijke devices. Om de grens tussen werk en privé te blijven bewaken, moet de privétijd van medewerkers zo veel mogelijk gerespecteerd worden. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: medewerkers met een gezonde werk-privébalans voelen zich niet alleen gezonder en halen meer voldoening uit hun werk, maar presteren ook beter.”