Phishing is grootste bedreiging voor KMO's

Het Europese Agency voor Cybersecurity bevestigt in een nieuw rapport wat we al vermoedden: phishing is de grootste bedreiging voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO/MKB). Volgen erna: webgebaseerde aanvallen, malware, een kwaadwillige insider en DDoS-aanvallen.

“Geen verrassing,” zegt Arnout Van de Meulebroucke, CEO van Phished. “Zoals het rapport aanhaalt kwamen miljoenen werknemers door thuiswerk het voorbije jaar in aanraking met technologie die ze nooit eerder gebruikten. Het leidde tot veel verwarring en onzekerheid – waar phishers dankbaar gebruik van maakten.”

“We merkten zelf in onze database dat phishingmails rond bijvoorbeeld cloudgebaseerde diensten opmerkelijk goed scoorden bij veel werknemers. Bij KMO’s ontbreekt vaak immers de tijd en mankracht om iedereen individueel te begeleiden tot het aannemen van best practices,” zegt Van de Meulebroucke. “De conclusie van de EU, dat er veel meer moet worden ingezet op de opleiding van mensen (zodat zij zich actief gaan inzetten om hun organisatie te behoeden voor problemen), is dan ook de enige juiste.”

Het rapport van het EU Agency voor Cybersecurity vermeldt nog dat 57% van alle KMO’s ervan overtuigd is failliet te zullen gaan in geval van een groot cybersecurityprobleem. Indien jullie graag dieper ingaan op dit topic, is Arnout steeds ter beschikking om meer duiding te geven bij de problematiek, de eventuele impact en mogelijke oplossingen.